fbpx

Preceptor

Poziom języka – jak go samodzielnie określić?

Stoisz przed trudnym wyborem kursu? Nie wiesz jaki poziom egzaminu zdawać? Chcesz kupić sobie uproszczoną lekturę do poczytania, ale nie wiesz na jaki poziom się zdecydować? Wystarczy, że sprawdzisz swój poziom językowy! Możesz to zrobić szybko, łatwo i darmowo. Ale niestety nieprecyzyjnie. Cóż, coś za coś!

Poziom językowy – po co go określać?

Po co tak właściwie określać poziom językowy? Powodów jest tyle, ile osób próbujących to zrobić. Przede wszystkim z konieczności wpisania do CV. Określanie znajomości języka jako komunikatywny nie mówi rekruterowi absolutnie nic. Bo co to tak właściwie znaczy?

Kolejny popularny powód to powrót do nauki i chęć dołączenia do grupy w szkole językowej. Szkoły oczywiście oferują testy poziomujące, ale często pytają również o zakładany poziom. Dobrze jest też wiedzieć, czego się szuka, zwłaszcza w przypadku mniej popularnych języków (innych niż angielski, niemiecki i hiszpański).

W podobnej sytuacji są studenci stojący przed wyborem poziomu trudności lektoratu oraz przyszli uczniowie szkół średnich, którzy wybierają drugi język. W przypadku samodzielnej nauki również jest to wartościowa informacja – dobrze jest sprawdzić postępy i wiedzieć na jakim poziomie szukać kolejnych materiałów.

Poziom według CEFR

Rada Europy wprowadziła klasyfikację znajomości języka żeby ułatwić określanie poziomu językowego. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) składa się z sześciu poziomów opisujących biegłość językową – od najniższego A1 do najwyższego C2.

Poziom A1

Według Rady Europy poziom A1 to poziom początkowy/początkujący.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom A2

Poziom A2 to poziom podstawowy. Na tym poziomie przeprowadzany był egzamin gimnazjalny. Obecny egzamin ósmoklasisty jest klasyfikowany jako poziom A2+/B1.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1

Poziom B1 to poziom niższy średniozaawansowany. Na tym poziomie przeprowadzana jest obecnie matura podstawowa z języka.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Osoba potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2

Poziom B2 to poziom średniozaawansowany. Na tym poziomie jest obecna matura rozszerzona z języka oraz certyfikat FCE.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1

Poziom C1 to poziom zaawansowany. Popularny egzamin na tym poziomie to CAE.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom C2

Poziom C2 to poziom biegłości językowej. Egzaminy na tym poziomie nie są już tak popularne, bo większość osób nie potrzebuje osiągać tego poziomu i jest usatysfakcjonowana znajomością języka.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Poziom C2 nie oznacza native’a!

Native speaker, czyli rodzimy użytkownik języka, to osoba, która posługuje się danym językiem od najmłodszych lat. Jedna osoba może być native speakerem dwóch języków (osoba dwujęzyczna) a nawet kilku (osoba wielojęzyczna). Nie odpowiada to jednak poziomu C2 według Rady Europy.

Na poziom znajomości języka wpływa między innymi zasób słownictwa, poprawność gramatyczna i umiejętność zrozumienia długich wypowiedzi. To jest uzależnione od poziomu wykształcenia. Co oznacza, że Amerykanin, który z trudem skończył high school może gorzej znać swój własny język niż Polak, który ukończył studia filologiczne.

A poziom języków spoza Europy?

Niestety nie wszystkie języki świata są klasyfikowane według CEFR. Języki pozaeuropejskie najczęściej stosują inną klasyfikację. Chociażby języki azjatyckie (japoński, chiński, koreański, itd.) mają swoje własne poziomy. Porównywanie ich z wyznacznikami CEFR jest możliwe, ale nie idealne.

Język japoński dzieli się na pięć poziomów N5-N1 (od podstawowego do biegłego), język chiński stosuje HSK1-HSK6, a język koreański po prostu określa poziomy jako 1-6.

Poziom podręcznika

Poziom językowy można określić również poprzez sprawdzenie na jakim poziomie był ostatni przerobiony podręcznik. Obecnie książki językowe wydawane w Unii Europejskiej mają oznaczenia poziomów wg CEFR przez co łatwiej jest je porównać.

Warto zauważyć, że poziom podany na książce to ten, który osiąga się PO przerobieniu podręcznika. Przykładowo książka Activate B1 prowadzi do poziomu B1, czyli uczeń po skończeniu nauki z tym podręcznikiem będzie (teoretycznie) w stanie porozumiewać się na poziomie średniozaawansowanym niższym.

Poziom według darmowych testów online

Możesz samodzielnie określić swój poziom językowy korzystając z całej masy darmowych testów online. Do najpopularniejszych języków (angielski, hiszpański, niemiecki) znajdziesz ich aż za dużo, ale nawet do bardziej niszowych uda Ci się coś wygrzebać.

Największy problem darmowych testów online to brak wiarygodności wyniku. Przede wszystkim nie wiesz, kto układał test i czy „poprawne” odpowiedzi są faktycznie poprawne.

Oprócz tego darmowe testy online sprawdzają jedynie bierną znajomość języka, bo są testami wyboru (ABCD). W ten sposób możesz łatwo zaburzyć wynik po prostu strzelając.

Najczęściej nie zawierają zadań sprawdzających umiejętność mówienia i pisania w języku obcym, co sprawia, że podany poziom językowy jest często zawyżony.

Poziom według próbnych egzaminów

Jeśli chcesz uniknąć chociaż jednej problematycznej części testów online, to skorzystaj z oficjalnych próbnych egzaminów językowych. W ten sposób wiesz jaka instytucja jest za niego odpowiedzialna (ta sama, która przeprowadza egzaminy certyfikujące), więc wiarygodność testu rośnie.

Bezproblemowo znajdziesz próbne egzaminy poświęcając chwilkę na googlowanie. Podpowiem Ci tylko, czego szukać.

 • angielski: egzaminy Cambridge English
 • niemiecki: egzaminy Goethe-Zertifikat
 • hiszpański: egzaminy DELE
 • francuski: egzaminy DELF
 • włoski: egzaminy DILI
 • portugalski: egzaminy CAPLE
 • szwedzki: egzaminy Swedex
 • norweski: egzaminy Norskprøve
 • rosyjski: egzaminy TRKI
 • japoński: egzaminy JLPT
 • chiński: egzaminy HSK
 • koreański: egzaminy KLPT

A jeśli nie chcę samodzielnie?

Jeszcze lepiej! Bardziej precyzyjnie określisz poziom językowy rozmawiając z doświadczonym lektorem. Bardzo często wystarczy krótka, 15 minutowa konwersacja. Na pewno znajdziesz taką możliwość w szkołach językowych, zarówno stacjonarnych jak i online.

Możesz też rzucić się na głęboką wodę i w ciemno zarejestrować się na jeden z egzaminów certyfikujących z danego języka (lista powyżej). Pamiętaj jednak, że wiąże się to z kosztami (niektóre są naprawdę drogie!), które nie zostaną Ci zwrócone jeśli oblejesz egzamin.

Czytaj dalej!

Chcesz zdać egzamin?

Zajrzyj poniżej!

Wpadnij na moje social media!