fbpx

Preceptor

Jak wygląda egzamin FCE B2 First?

Zastanawiasz się jak wygląda FCE zwany teraz B2 First? Jeśli masz w planach podejście do egzaminu i zdanie go z dobrym wynikiem, to oprócz znajomości języka warto poznać też strukturę egzaminu i typy zadań z jakimi przyjdzie Ci się zmierzyć. Każdy egzamin jest w pewnej mierze przewidywalny, a w przypadku FCE (B2 First) dokładnie wiemy, jakie zadania trzeba rozwiązać.

Jak wygląda FCE?

Mówiąc najprościej, egzamin składa się z kilku części, ale najbardziej wyraźny podział to część ustna i część pisemna. Mówienie będziesz zapewne zdawać w innym terminie niż resztę testu – kilka dni wcześniej lub później. Jest to też jedyna część, którą zdaje się w parach (ale każdy oceniany jest osobno).

Część pisemną napiszesz w całości w jeden dzień, z przerwami pomiędzy zestawami zadań. Takich zestawów jest trzy: Reading and Use of English, Writing oraz Listening. Napisanie testów trwa około 3,5 godziny. W tym artykule opisuję właśnie tę część, część ustna jest opisana osobno.

Jak wygląda FCE Reading and Use of English?

Część Reading and Use of English to jeden zestaw zadań, który oceniany jest osobno, czyli część zadań to ’reading’ a część to ’use of English’. Łącznie składa się z 7 zadań i 52 pytań.

Część Reading sprawdza, czy potrafisz sobie poradzić ze zrozumieniem różnych typów tekstu, na przykład powieścią, gazetą czy czasopismem, materiałem reklamowym albo książką popularnonaukową. Łącznie masz do przeczytania około 2200 słów i 4 zadania.

Część Use of English testuje Twoją znajomość gramatyki i słownictwa. W tej części znajdziesz trzy zadania, zawsze tego samego typu.

Reading

Zadanie 1, 5, 6 oraz 7 w zestawie zadań zaliczane są właśnie do części Reading. W zadaniu 5 i 6 za każdą poprawną odpowiedź dostajesz dwa punkty, a w 1 i 7 tylko jeden punkt. Łącznie możesz zdobyć 42 punkty.

Pierwsze zdanie to tekst z lukami do uzupełnienia jedną z czterech podanych opcji (A, B, C lub D). Musisz wybrać poprawną odpowiedź, a często są one dość podobne lub podchwytliwe. Tutaj sprawdzana jest znajomość słownictwa – idiomów, kolokacji, różnych znaczeń tych samych wyrazów, czasowników frazowych, utartych fraz i przyjętych wyrażeń. Znajdziesz tutaj 8 pytań.

Piąte zadanie to tekst na całą stronę do przeczytania i sześć pytań z czterema opcjami do wyboru (A, B, C lub D). W tym zadaniu ważna jest umiejętność wyszukiwania szczegółów i detali, zrozumienia podanej opinii, tonu tekstu, jego celu albo głównego założenia. Pytania mogą odnosić się też do następstw czy konsekwencji wynikających z tekstu albo nastawienia piszącego. Co ważne, pytania podane są w tej samej kolejności, co odpowiedzi w tekście, ale niektóre z nich mogą odnosić się do całości tekstu (wtedy są na końcu).

Szóste zadanie to cała strona tekstu z sześcioma ponumerowanymi lukami, w które należy wstawić zdania. Na drugiej stronie masz wypisane zdania, oczywiście w złej kolejności i jedno za dużo. Musisz uważnie przeczytać tekst i zdania, żeby zdecydować, które pasuje do której luki.

Siódme zadanie to tekst podzielony na cztery części albo cztery krótkie teksty o tej samej tematyce oraz 10 zdań. Musisz przyporządkować każde zdanie do tekstu, w którym możesz znaleźć odpowiednie informacje. Tutaj również sprawdzana jest umiejętność wyszukiwania szczegółów i detali, zrozumienia podanej opinii, tonu tekstu, jego celu albo głównego założenia.

Use of English

Jak wygląda FCE część Use of English? Otóż składa się z tylko trzech zadań, więc jest całkiem krótka. To zadania 2, 3 i 4 w tym zestawie. W zadaniach 2 i 3 możesz dostać jeden punkt za poprawną odpowiedź, a w zadaniu 4 możesz uzyskać 0, 1 lub 2 punkty. Łącznie 28 punktów.

Zadanie drugie to tekst z lukami, w każde należy wstawić jeden wyraz. Tutaj nie masz żadnych sugerowanych odpowiedzi, całość musisz wymyśleć samodzielnie. Luk jest osiem, a w zadaniu sprawdzana jest znajomość gramatyki.

Zadanie trzecie to ćwiczenie na słowotwórstwo. Składa się z tekstu z ośmioma lukami, każda luka to jeden wyraz. Na końcu linijki masz podpowiedź – wyraz, który musisz (!) zmienić tak, aby uzupełniało lukę. Tutaj sprawdzana jest znajomość słownictwa, a luk również jest osiem.

Czwarte zadanie jest najciekawsze, bo są to parafrazy (transformacje) zdań. Każde z sześciu pytań to zdanie, po którym znajdziesz słowo klucz i kolejne zdanie z luką. Twoim zadaniem jest uzupełnić lukę w drugim zdaniu korzystając ze słowa kluczowego tak, aby sens zdania wyjściowego był zachowany. Tutaj sprawdzana jest znajomość słownictwa i gramatyki.

Jak wygląda FCE Writing?

Część Writing składa się z dwóch zadań, za każde możesz dostać łącznie 20 punktów, czyli całość to 40 punktów do zdobycia.

W tej części sprawdzane jest czy potrafisz napisać dwa różne teksty w ograniczonym czasie. Pierwsze zadanie jest narzucone z góry i zawsze jest to esej (wypracowanie) do napisania. W drugim zadaniu musisz wybrać jeden spośród trzech tekstów, a możliwości są cztery: artykuł, email/list, raport lub recenzja.

Pierwsze zadanie to esej do napisania. Dostajesz temat i dwa pomysły, które musisz opisać, oprócz tego musisz też dodać trzeci, własny pomysł powiązany z tematem. W tekście powinnaś przedstawić swoją opinię, podać argumenty i przykłady. Tematyka zawsze jest ogólna, więc nie potrzebujesz żadnej specjalistycznej wiedzy. Musisz napisać pomiędzy 140 a 190 wyrazów.

W drugim zadaniu masz już większy wybór i większą dowolność. Dostaniesz ogólne polecenie oraz kontekst, cel tekstu i jego odbiorcę. W zadaniu pojawiają się też pytania lub wymagania co do zawartości, ale konkrety musisz wymyślić samodzielnie. Ten tekst też musi mieć pomiędzy 140 a 190 słów.

Kurs pisania do B2 First

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu się do egzaminu B2 First, to zapisz się na mój 12-tygodniowy kurs pisania.

Kurs trwa 12 tygodni i jest w formie mailowej. W każdy poniedziałek rano otrzymasz plik PDF z teorią i zadaniami do przećwiczenia. Oprócz tego znajdziesz również dwa tematy prac do napisania. Na odesłanie napisanych prac masz 7 dni.

Sprawdzę Twoje prace w ciągu 3 dni roboczych i otrzymasz je ode mnie wraz z komentarzami i uwagami. Dowiesz się nad czym powinnaś popracować, na czym się skupić i na co zwrócić większą uwagę podczas pisania kolejnych tekstów.

Przez pierwsze trzy tygodnie będziesz ćwiczyć pisanie esejów, pozostałe typy tekstów będziesz ćwiczyć po dwa tygodnie każdy. W ten sposób będziesz ćwiczyć przez 11 tygodni, a ten ostatni tydzień będzie po prostu próbnym egzaminem.

Jak wygląda FCE Listening?

Część Listening składa się z 4 zadań i 30 pytań, trwa 40 minut, z czego samo nagranie ok. 35 minut. Sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu różnorodnych materiałów, takich jak wiadomości, prezentacje, wywiady, czy zwykłe codzienne rozmowy. Każde pytanie warte jest 1 punkt i wysłuchujesz każdego tekstu dwukrotnie.

Nagrania są naprawdę zróżnicowane, mogą to być rozmowy telefoniczne albo wiadomości nagrane na automatyczną sekretarkę, audycje radiowe, wiadomości, ogłoszenia publiczne, opowiadania, wykłady, rozmowy, wywiady, dyskusje…

W pierwszym zadaniu czeka Cię osiem krótkich nagrań monologów lub dialogów. Do każdego nagrania masz jedno pytanie z trzema opcjami (A, B lub C) do wyboru.

Drugie zadanie to monolog o długości mniej więcej trzech minut. Twoim zadaniem jest uzupełnienie brakujących informacji w tekście, które jest streszczeniem wypowiedzi. Luk jest dziesięć, czasami wystarczy wpisać jeden wyraz, a czasem nawet trzy.

W trzecim zadaniu mamy pięć krótkich wypowiedzi (monologów) o długości około 30 sekund. W zadaniu masz wydrukowane osiem różnych opcji, musisz dopasować mówiącego do odpowiedniej odpowiedzi.

Czwarte zadanie to rozmowa pomiędzy dwoma lub trzema osobami, która trwa około 3-4 minuty. Znajdziesz tutaj 7 pytań z trzema opcjami (A, B lub C) do wyboru.

Jak wygląda FCE? Zobacz sama!

Jeśli B2 First FCE chodzi Ci po głowie, to warto się sprawdzić i zobaczyć egzamin na własne oczy. Na szczęście możesz zrobić to za darmo i w pełni legalnie, bo Cambridge udostępnia dwa przykładowe egzaminy. Możesz je znaleźć tutaj: Sample Paper 1 i tutaj: Sample Paper 2.

Czytaj dalej…

Jeśli interesuje Cię egzamin B2 First (FCE), to tutaj znajdziesz więcej artykułów na jego temat:

Chcesz zdać egzamin?

Zajrzyj poniżej!

Wpadnij na moje social media!